HOME


We zitten overvol en over druk gesproken, iedere CRS+NP patiënt weet wat dat betekent…

CRS NPWat is het CRS+NP?
Chronische Rhinosinusitis + Neuspoliepen = Chronische Neusbijholteontsteking + Neuspoliepen

De Vereniging
Wat willen wij, wat willen jullie als patiënt? Patiëntenverenigingen zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. We brengen lotgenoten samen, geven praktische tips en adviezen, zorgen voor informatie en leggen contact met instanties. We willen de positie van de patiënt verbeteren door meer bekendheid te geven aan de aandoening CRS+NP. We zijn een moderne patiëntenvereniging en jullie zijn de patiënten van deze tijd. Dat betekent dat we jullie vragen actief te zijn: zelfkennis en mondigheid zijn belangrijk, gebruik maken van internet, meepraten over je behandeling en misschien kun je actief zijn in de vereniging. Wil je meedenken of meedoen? We kunnen je hulp goed gebruiken!

Wat doen we?
– voorlichting/informatie geven
– bevorderen lotgenotencontact
– belangenbehartiging
– meer bekendheid geven aan CRS+NP
– patiënten actief mee laten doen
– organiseren van lezingen
– nadruk op goede communicatie met behandelend arts
– steunen van initiatieven voor en door patiënten

Over CRS+NP
Het is een onzichtbare aandoening, een eenzame aandoening. Vaak is de reactie: zal wel meevallen, is toch maar een soort verkoudheid? Of: ja, vervelend, ik heb ook wel eens een voorhoofdsholteontsteking. Er is onbegrip van je omgeving, terwijl jij je grenzen verlegt, je overschrijdt ze zelfs, je leeft onder spanning omdat het klachtenbeeld nogal eens wisselt, van je redelijk voelen, tot plotseling helemaal knock-out zijn. Leven met een chronische aandoening is moeilijk en vooral vermoeiend.