Aanmelden

Aanmelden als lid of donateur

  De HeerMevrouw

  Naam, Voorletters

  Geboortedatum

  Adres

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoon

  Meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de Patientenvereniging Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen en is zelf:

  Patient CRS+NPAnders

  Bankrekening/IBAN

  Plaats

  Datum

  Lid / Donateur

  LidDonateur

  MachtigingU machtigt hierbij de Patientenvereniging Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen om jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage/donateursbijdrage te doen afschrijven van uw bankrekening ten bedrage van 15 euro (NB. aanpassing lidmaatschapsbijdrage mogelijk, afhankelijk van besluit Algemene Ledenvergadering.)

  NB. mocht ik het niet eens zijn met de incasso, heb ik het recht het bedrag binnen 8 weken na afschrijving, zonder opgaaf van redenen, via mijn bank terug te vorderen.

  Ik ga akkoord