Author: admin

NIEUW BESTUUR

Posted on

Eind vorig jaar meldden zich een drietal leden die bereid waren om het bestuur van de patiëntenvereniging op zich te nemen. Hoewel een van hen zich helaas heeft moeten terugtrekken, zijn Olchert Vels en Julia Veldhuijzen toch doorgegaan met het vormen van een nieuw bestuur. Het is mij een groot genoegen u mede te kunnen delen dat zij met ingang van afgelopen woensdag 3 april 2024 de bestuurlijke verantwoording over onze patiëntenvereniging op zich hebben genomen. Wij, het oude bestuur, Pamela van Doorn, George Kuiper en ikzelf zijn per eerder genoemde datum afgetreden en zullen het bestuur verlaten. 

Uitbreiding van het bestuur staat uiteraard nog steeds hoog op de prioriteitenlijst van Julia en Olchert, maar ook ik wil hier graag nog een oproep aan u doen om u aan te melden als bestuurslid. Wilt u het bestuur op een andere wijze met uw kwaliteiten ondersteunen, dan wordt dat uiteraard ook zeer op prijs gesteld. Aanmelden kan altijd via info@crs-np.nl.

Wij, het afgetreden bestuur, wensen Olchert en Julia heel veel succes met het verder vormgeven van de vereniging en hopen dat snel verdere uitbreiding van het bestuur zal plaatsvinden.

Henk Laurens
Aftredend Voorzitter

LANGDURIG GEBRUIK VAN LOCALE CORTICOSTEROIDEN ALS SPRAY

Posted on Updated on

Naar aanleiding van een vraag over het gebruik van Flixonase nasules kregen we de onderstaande reactie van het Medisch Advies Team.

Het langdurig gebruik van locale corticosteroiden (bijv. Flixonase, Nasonex, Beconase, Budesonide) of als druppels (Flixonase nasules of Pulmicort respules)in de neus is veilig. Deze middelen kunnen door volwassenen zonder bezwaar jaren achter elkaar worden gebruikt. Net als bij inhalatiecorticosteroiden (puffers) voor asthma is het dagelijks gebruik van deze onstekingsremmer nodig om de klachten te onderdrukken.

Lokale corticosteroiden kunnen en moeten in de luchtweg langdurig gebruikt worden om goed effect te hebben.

Corticsteroiden als tablet (bijv prednison of celestone) of als creme op de huid (bijv Triamcinolon,Nometason, Betamethason of Clobetasol), kunnen over het algemeen niet langdurig worden gebruikt. Raadpleeg uw arts als u deze medicatie langere tijd of vaak achter elkaar gebruikt.

Als locale corticosteroiden en spoelen met zout water onvoldoende effect op de klachten van chronische rhinosinusitis (met neuspoliepen) hebben dat wordt vaak geopereerd of korte tijd een corticosteroid tablet voorgeschreven. Als ook dit onvoldoende is, is er mogelijk een reden om een biological voor te schrijven.

PROBLEEM MET DE WEBSITE

Posted on Updated on

Helaas is geconstateerd dat er een probleem is met het verzenden van berichten via info@crs-np.nl en aanmeldingen direct vanuit de website. Hieraan wordt gewerkt.

Voorlopig verzoeken wij u om aanmeldingsformulieren te downloaden en na invullen via de mail te versturen naar het emailadres penningmeester@crs-np.nl.

Heeft u zich onlangs via de website aangemeld, dan verzoek wij u vriendelijk om uw aanmelding toch ook nog een keer via de mail te versturen.

Mailberichten kunt u ook sturen naar voorzitter@crs-np.nl.

U krijgt vanuit beide emailadressen dan z.s.m. een reactie.

 

Met excuses voor de overlast,

Henk Laurens
Voorzitter PV CRS+NP

Patiënteninformatie COVID-19 (CORANA virus)

Posted on

Patienten die betrouwbare informatie zoeken over COVID-19 (corona virus) verwijzen we in eerste instantie naar de site van het RIVM.

Hier beantwoorden we in eerste instantie vragen voor patiënten die twijfelen of ze hooikoorts of COVID-19  hebben.

Wat is COVID-19?

COVID-19, dat staat voor coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2

 

Symptomen van COVID-19

De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen, waaronder koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, vermoeidheid en, in ernstige gevallen, ook longontsteking (in dit geval dus virale longontsteking), acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis, uitval van de nieren en septische shock met mogelijk een fatale afloop.

Vaak verloopt de ziekte mild met keelpijn, lichte hoest en een verhoging van de lichaamstemperatuur tot 38,0 °C. Opvallend veel patienten geven aan dat ze hun reuk verliezen.

 

Ik snotter, hoe kan ik COVID-19 onderscheiden van hooikoorts?

Het is volop boompollen allergie seizoen. Bij beide ziektes kan je hoesten en neusklachten hebben maar er zijn opvallende verschillen.

 

In deze tabellen staan typische klachten/symptomen van allergie en COVID.

-: niet aanwezig

+: kan maar meestal niet

++: soms

+++: meestal

Klacht/symptoom Allergie COVID-19
Niezen +++ +
Loopneus +++ +
Snotteren +++ +
Jeukende neus/ogen/keel +++
Plotseling ontstaan reukverlies + +++
Hoesten ++ +++
Koorts +++
Vermoeidheid + +++
Hoofdpijn + ++
Keelpijn ++

 

 

Ik heb hooikoort of een andere ziekte waarvoor ik medicijnen gebruik. Moet ik daarmee doorgaan?

Het is verstandig corticosteroid neussprays  en antihistaminica (zoals Flixonase, Nasonex, Dymista, etc) gewoon door te gebruiken. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat corticosteroid neusspray de weerstand tegen COVID-19 verminderd. Bovendien kunnen de symptomen van allergie (zoals niezen en snotteren) het risico op het verspreiden van virus verhogen.

Plotseling reukverlies

Reuverlies komt met enige regelmaat voor bij COVID-19, soms als eerste en enige symptoom. Iemand met plotseling reuverlies zonder andere neusklachten is waarschijnlijk besmet met COVID-19 en moet zich gedragen als iemand die ziek is.

 

Wat kan je zelf doen:

  • Was je handen vaak en grondig met zeep
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren tissues en gooi ze weg in een afgesloten emmer
  • Raak anderen niet aan
  • Houdt afstand: meer dan 1.5 meter
  • Blijf thuis als je plotseling reukverlies hebt, koorts, hoofdpijn of keelpijn hebt en meer of anders hoest dan normaal
  • Ga niet naar je huisarts als je denkt dat je COVID hebt. Bel op en vraag wat je moet doen.

 

Tekst: Prof Dr Fokkens