Bestuur

Statutair bestaat het bestuur van de vereniging CRS+NP uit minimaal drie leden die respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen. Dit drietal wordt ook wel het dagelijks bestuur genoemd. Daarnaast kan het bestuur worden uitgebreid met 4 leden. U kunt zich uiteraard altijd aanmelden via info@crs-np.nl als u interesse heeft om zitting te nemen in het bestuur.


Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Olchert Vels

Secretaris
Vacant

Penningmeester, tevens ledenadministratie 
Julia Veldhuijzen

Bestuurslid
vacant

Bestuurslid
vacant