Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs elektronisch verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

De Patiƫntenvereniging Chronische Rhinosinusitis en neuspoliepen (PV CRS+NP) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de PV CRS+NP op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor algemene vragen over deze website kunt u contact opnemen met het bestuur via
info@crs-np.nl.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.