Rhinoscopie en neusendoscopie

Wat houdt het onderzoek in?
Rhinoscopie houdt in dat de neus van binnen wordt bekeken. Bij een rhinoscopie kan met name het voorste gedeelte van de neus worden geïnspecteerd. Dit wordt gedaan met een neusspeculum. Dit is een instrument dat in een van de neusgaten wordt geplaatst en dan wordt geopend. Hierdoor wordt de neusingang wat ‘opgerekt’ waardoor er beter in de neus kan worden gekeken. Dit onderzoek is niet pijnlijk.
Vervolgens krijgt u een nasendoscopie. Dit is een kijkonderzoek van de neus waarbij gebruik wordt gemaakt van een dunne, staafvormige endoscoop. Door middel van dit onderzoek worden de diepere delen van de neus en de neuskeelholte bekeken. Er wordt onder andere gekeken naar:
– het neustussenschot
– de neusschelpen
– het uiterlijk van het slijmvlies
– de afvoergangen van de neusbijholten
– eventuele afwijkingen in de neus, zoals neuspoliepen, pus en abnormale verdikkingen
– de neusamandel
– de uitgang van de buis van Eustachius

Het onderzoek
Het is meestal niet nodig de neus voor een nasendoscopie te verdoven of af te slinken. Indien de slijmvliezen verdikt zijn en de neus moeilijk doorgankelijk kunnen de slijmvliezen door middel van een vloeistof worden afgeslonken. Deze vloeistof kan ook verdoving bevatten. Dit kan gebeuren met een spray of zonodig door watjes gedrenkt in vloeistof.
Het inbrengen van de watjes door de kno-arts doet geen pijn, maar kan een kriebelig gevoel geven. Daarnaast kan de vloeistof vies smaken. Al het slijmvlies dat met de vloeistof of de spray in aanraking komt, raakt verdoofd. Soms loopt de verdovingsvloeistof via de neus in de keel, zodat ook de keel verdoofd wordt. Dit geeft een dik gevoel in de keel. U kunt in dat geval echter normaal slikken en ademen. De keel voelt namelijk alleen dik aan, maar is niet werkelijk gezwollen. Vaak zijn ook de boventanden en het gehemelte een tijdje gevoelloos. Het inwerken van de verdoving duurt ongeveer 10 minuten. Na het inwerken van de verdoving wordt u weer in de spreekkamer geroepen. De watjes worden uit de verdoofde neus gehaald. Hierna begint het onderzoek.
Het starre buisje wordt maximaal 10 centimeter de neus in gebracht. Het onderzoek duurt enkele minuten. U voelt het wel, maar het doet bijna nooit pijn. Het is belangrijk dat u uw hoofd tijdens het onderzoek zo recht en stil mogelijk houdt.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis. Indien er een verdoving is gebruikt, is deze na maximaal 2 uur uitgewerkt. Tot die tijd kunt u beter niets eten of drinken. Dit geeft kans op verslikken.

Complicaties en bijwerkingen
Het onderzoek kan wat irriterend zijn maar is niet pijnlijk. Na het uitwerken van de verdoving zult u geen klachten hebben. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen van het onderzoek of de verdoving te verwachten.