Informatie-avond 17 december 2013

Op dinsdag dinsdag 17 december organiseert het AMC een informatieavond over nieuwe behandelingen bij neuspoliepen in Nederland. 

Chronische rhinosinusitis

Ruim 10% van de volwassen bevolking heeft chronische rhinosinusitis. Hiervan heeft 4% last van neuspoliepen of goedaardige zwellingen van het neus- of sinusslijmvlies. Ze leiden tot neusverstopping, snot, slijm in de keel, drukkende hoofdpijn, en verlies van geur en smaak. Patiënten hebben vaak ook astma. Dat totaalpakket maakt dat deze aandoening moeilijk (blijvend) te bestrijden is.

Maar: vooral in de behandeling van neuspoliepen zijn er nieuwe ontwikkelingen.

 Baanbrekend onderzoek

Het AMC heeft de afgelopen jaren intensief en succesvol onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen voor chronische rhinosinusitis met of zonder neuspoliepen. De onderzoekers, onder leiding van Prof. dr. Wytske Fokkens, vonden verschillende goed werkende behandelingen. Andere behandelingen dan wat nu, vandaag al verkrijgbaar is. Deze onderzoeken en uitkomsten bevestigen zo de internationale reputatie die het onderzoekscentrum al jaren geniet. Vrijwel alle behandelingen die vandaag wereldwijd toegepast worden, werden in het AMC uitgetest.

 Welke behandeling is het beste voor u?

Het baanbrekende onderzoek in Amsterdam richt zich in hoofdzaak op stoffen die het lichaam zelf aanmaakt en de ontsteking in het neus- of sinusslijmvlies veroorzaken, m.n. interleukine-5 (IL-5), interleukine-4 (IL-4) en immunoglobuline E (IgE). “We evolueren stilaan naar een gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij we nagaan welke patiënt met welke behandeling het best geholpen is. Wij onderzoeken het bloed, het snot en de neuspoliepen zelf om te kijken welke behandeling voor een patient de beste is”.

De afgelopen jaren zijn er hoopgevende nieuwe behandelingen ontdekt o.a. met anti-IgE injecties bij patiënten met neuspoliepen en astma. Dit geneesmiddel wordt vandaag al gebruikt bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma: “We zien dat bij een groot deel van de patiënten na enkele maanden de neuspoliepen verkleinen, en dat de patiënt opmerkelijk minder poliep- en astmasymptomen heeft en van een hogere levenskwaliteit geniet.”

Daarnaast zijn er goede resultaten en nieuwe onderzoeken met anti-Il5 en een nieuwe tampon die na operatie geplaatst kan worden en continu medicijnen afgeeft.

 Wit u meer weten?

Wij willen u over deze nieuwe ontwikkelingen graag meer vertellen.

Tijdens de informatie avond op dinsdag 17 december zetten wij de  nieuwe behandelmogelijkheden voor chronische rhinosinusitis, met of zonder neuspoliepen, voor u op een rij en kunt u vragen hierover stellen.

Iedereen kan gratis deelnemen. Inschrijven wordt wel op prijs gesteld. Het programma van de avond start om 20 uur in het AMC in zaal D2-244 . U kunt u aanmelden op email adres:   knoresearch@amc.uva.nl of via tel: 0205663789.

 Programma van de avond:

• Wat zijn neuspoliepen? Door dr. Christos Georgalas

• Innovatieve behandelingen van neuspoliepen door dr. Gwijde Adriaensen

• Wat brengt de toekomst, mogelijkheden voor gepersonificeerde behandeling. prof.  Door dr. Wytske Fokkens