NIEUW BESTUUR

Posted on

Eind vorig jaar meldden zich een drietal leden die bereid waren om het bestuur van de patiëntenvereniging op zich te nemen. Hoewel een van hen zich helaas heeft moeten terugtrekken, zijn Olchert Vels en Julia Veldhuijzen toch doorgegaan met het vormen van een nieuw bestuur. Het is mij een groot genoegen u mede te kunnen delen dat zij met ingang van afgelopen woensdag 3 april 2024 de bestuurlijke verantwoording over onze patiëntenvereniging op zich hebben genomen. Wij, het oude bestuur, Pamela van Doorn, George Kuiper en ikzelf zijn per eerder genoemde datum afgetreden en zullen het bestuur verlaten. 

Uitbreiding van het bestuur staat uiteraard nog steeds hoog op de prioriteitenlijst van Julia en Olchert, maar ook ik wil hier graag nog een oproep aan u doen om u aan te melden als bestuurslid. Wilt u het bestuur op een andere wijze met uw kwaliteiten ondersteunen, dan wordt dat uiteraard ook zeer op prijs gesteld. Aanmelden kan altijd via info@crs-np.nl.

Wij, het afgetreden bestuur, wensen Olchert en Julia heel veel succes met het verder vormgeven van de vereniging en hopen dat snel verdere uitbreiding van het bestuur zal plaatsvinden.

Henk Laurens
Aftredend Voorzitter